Prekršajni sud u Jagodini

Adresa: 

Jagodina, Kneginje Milice br. 15

Telefon: 

035/245-304

Faks: 

035/245-304

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

158 572

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.