Prekršajni sud u Kikindi

Adresa: 

Kikinda, Svetozara Miletića br. 1

Telefon: 

0230/421-015

Faks: 

0230/426-231

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

80 783

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.