Prekršajni sud u Kosovskoj Mitrovici

Adresa: 

Kosovska Mitrovica, Nemanjina br. 48

Telefon: 

028/497-050

Faks: 

028/497-160

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.