Prekršajni sud u Kruševcu

Adresa: 

Kruševac, Stevana Sinđelića br. 1

Telefon: 

037/423-723

Faks: 

037/423-722

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

197 474

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.