Prekršajni sud u Lazarevcu

Adresa: 

Lazarevac, Karađorđeva br. 19

Telefon: 

011/8120-636 и 011/8120-606

Faks: 

011/8120- 080

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

460 791

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.