Prekršajni sud u Negotinu

Adresa: 

Negotin, Kraljevića Marka br. 2

Telefon: 

019/542-864

Faks: 

019/ 544-887

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

75 693

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.