Prekršajni sud u Nišu

Adresa: 

Niš, Nikole Pašića br. 24

Telefon: 

018/511-742, 018/511-758

Faks: 

018/511-758

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

1 012 062

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.