Prekršajni sud u Obrenovcu

Adresa: 

Obrenovac, Aleksandra Ace Simovića br. 9a

Telefon: 

011/8721-100, 011/8727-080

Faks: 

011/8721-100

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

460 791

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.