Prekršajni sud u Pančevu

Adresa: 

Pančevo, Braće Jovanović br. 20

Telefon: 

013/343-566, 013/342-360, 013/352-073

Faks: 

013/343-566, 013/342-360, 013/352-073

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

211 491

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.