Prekršajni sud u Paraćinu

Adresa: 

Paraćin, Tome Živanović br. 10

Telefon: 

035/569-690, 035/563-854

Faks: 

035/569-690

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

42 989

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.