Prekršajni sud u Pirotu

Adresa: 

Pirot, Srpskih vladara br. 126

Telefon: 

010/320-412

Faks: 

010/337-711

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

92 277

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.