Prekršajni sud u Požegi

Adresa: 

Požega, Uče Dimitrijevića br. 6

Telefon: 

031/811-254

Faks: 

031/811-254 локал 16

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

92 343

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.