Prekršajni sud u Preševu

Adresa: 

Preševo, Maršala Tita bb

Telefon: 

017/668-966

Faks: 

017/668-966

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

3 066

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.