Prekršajni sud u Prokuplju

Adresa: 

Prokuplje, 21. Srpske divizije br. 1

Telefon: 

Телефон/факс: 027/324-215

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

74 328

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.