Prekršajni sud u Raškoj

Adresa: 

Raška, Karađorđeva br. 1

Telefon: 

Телефон/факс: 036/736-243

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

24 680

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.