Prekršajni sud u Rumi

Adresa: 

Ruma, Železnička br. 13

Telefon: 

Телефон/факс: 022/474-324

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

197 245

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.