Prekršajni sud u Senti

Adresa: 

Senta, Glavni trg br. 2

Telefon: 

Телефон/факс: 024/811-580

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

76 129

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.