Prekršajni sud u Smederevu

Adresa: 

Smederevo, Omladinska br. 1

Telefon: 

026/227-134

Faks: 

026/647-115

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

198 184

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.