Prekršajni sud u Somboru

Adresa: 

Sombor, Trg Cara Uroša br. 1

Telefon: 

025/421-351 i 025/421-494

Faks: 

025/421-494 локал 15

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

187 581

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.