Prekršajni sud u Subotici

Adresa: 

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Telefon: 

024/554-626

Faks: 

024/554-955

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

185 552

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.