Prekršajni sud u Trsteniku

Adresa: 

Trstenik, Doktora Milunovića bb

Telefon: 

Телефон/ факс: 037/712-195

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs