Prekršajni sud u Užicu

Adresa: 

Užice, Nade Matić br. 8

Telefon: 

031/517-590

Faks: 

031/512-347

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

118 787

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.