Prekršajni sud u Vršcu

Adresa: 

Vršac, Vaska Pope br. 7

Telefon: 

013/836-433, 013/837-517

Faks: 

013/832-227

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

79 836

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.