Prekršajni sud u Vranju

Adresa: 

Vranje, Zadarska br. 2

Telefon: 

017/421-275

Faks: 

017/421-275

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

155 651

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.