Prekršajni sud u Zaječaru

Adresa: 

Zaječar, Pana Đukića 1

Telefon: 

019/422-743

Faks: 

019/442-177

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

166 450

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.