Prezentacija Godišnjeg izveštaja o radu sudova u 2016. godini

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević predstavio je Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti u 2016. godini, 17. marta 2017. godine u Palati Srbija u Beogradu, na sastanku sa predsednicima svih sudova u Srbiji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je u uvodnom obraćanju istakao da je Izveštaj o radu sudova za 2016. godinu, osavremenjen u pogledu pristupa, metodologije i pokazatelja učinka.

Uvodnim rečima su se obratili i direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verhajen (Tony Verheijen) i pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović.

Predstavljajući Izveštaj o radu sudova za 2016. godinu, predsednik Vrhovnog kasacionog suda je rekao da izveštaj ukazuje na izuzetne rezultate sudova koji su rešili 2.953.921 predmet iz sudeće i izvršne materije, kao i još 1.829.054 predmeta overe potpisa, rukopisa i prepisa i drugih predmeta u kojima je postupano po zahtevima građana – koji se ne iskazuju u zvaničnim statistikama.

Predsednik Milojević je rekao i da uporedni podaci o primljenim predmetima ukazuju na znatno povećanje priliva predmeta u 2015. i 2016. godini, i da uporedni pokazatelji za period od 2012-2016. godine ukazuju na znatno smanjenje broja nerešenih predmeta u svim sudovima.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je dodao i da odnos primljenih, rešenih i nerešenih predmeta po vrsti suda na kraju 2016. godine ukazuje na problem opterećenosti Vrhovnog kasacionog suda, Upravnog suda, viših sudova i prekršajnih sudova, budući da zbog povećanog priliva broj nerešenih predmeta raste.

Izveštaje o radu su predstavli i predsednici Upravnog, Privrednog apelacionog, Prekršajnog apelacionog i apelacionih sudova.

Pored rezultata rada, na sastanku se razgovaralo i o sprovođenju Izmenjenog jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta i o unapređenju sudskog sistema i sistema izvršenja.

Predstavljanju Izveštaja o radu sudova su prisustvovali i članovi Visokog saveta sudstva, predstavnici Ministarstva pravde, predstavnici međunarodnih organizacija, strukovnih udruženja i civilnog sektora.

Sastanak sa predsednicima sudova i prezentacija Izveštaja o radu, održani su uz podršku Multidonatorskog povereničkog fonda (MDTF).