Prezentacija Izveštaja o implementaciji javnog beležništva u Republici Srbiji

Javnobeležnička komora Srbije u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji organizovala je Prezentaciju Izveštaja o implementaciji javnog beležništva u Republici Srbiji, 29. juna 2017. godine u Klubu narodnih poslanika u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević obratio se u uvodnom delu Prezentacije.

Autori Izveštaja o implementaciji javnog beležništva u Republici Srbiji su dr Dejan Đurđević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Natalija Adžić, javni beležnik i član Izvršnog odbora Javnobeležničke komore Srbije.