Prezentacije izveštaja o radu apelacionih sudova za 2017. godinu

Prezentacije izveštaja o radu apelacionog suda, viših i osnovnih sudova sa područja apelacije za 2017. godinu, održane su 22. aprila u Apelacionom sudu u Kragujevcu, 8. maja u Apelacionom sudu u Nišu, 18. maja u Apelacionom sudu u Novom Sadu i 1. juna 2018. godine u Apelacionom sudu u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević prisustvovao je prezentacijama izveštaja o radu apelacionioh sudova.

Izveštaji o radu sudova sačinjeni su prema smernicama i metodologiji koju je razvio Vrhovni kasacioni sud.

Prezentacije izveštaja o radu apelacionih sudova održane se uz podršku Projekta vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Vrhovni kasacioni sud predstavio je Izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti za 2017. godinu, 7. i 16. marta 2018. godine u Beogradu.