Privredni sud u Čačku

Adresa: 

Čačak, Cara Dušana 6

Telefon: 

032/227-251

Faks: 

032/227-223

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

212 149

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.