Privredni sud u Beogradu

Adresa: 

Beograd, Masarikova 2

Telefon: 

011/2060-000, 2060-117

Faks: 

011/2060-094

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

460 791

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.