Privredni sud u Leskovcu

Adresa: 

Leskovac, Blagoja Nikolića 1

Telefon: 

016/243-537, 243-209

Faks: 

016/244-330

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

439 800

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.