Privredni sud u Nišu

Adresa: 

Niš, Svetosavka 7-a

Telefon: 

018/522-130, 523-209

Faks: 

018/523-458

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

556 281

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.