Privredni sud u Novom Sadu

Adresa: 

Novi Sad, Sutjeska 3

Telefon: 

021/452-733

Faks: 

021/452-733

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

549 633

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.