Privredni sud u Somboru

Adresa: 

Venac Živojina Mišića 23

Telefon: 

025/469-590, 25-796

Faks: 

025/25-822

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

245 783

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.