Privredni sud u Valjevu

Adresa: 

Valjevo, Karađorđeva 48

Telefon: 

014/222-170

Faks: 

014/235-649

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

471 979

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.