Privredni sud u Zrenjaninu

Adresa: 

Zrenjanin, Kej 2.oktobra 1

Telefon: 

023/561-929

Faks: 

023/561-929

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

268 900

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.