Profesori i studenti Pravnog fakulteta iz Hong Konga posetili Vrhovni kasacioni sud

Dekan, profesori i studenti Pravnog fakulteta iz Hong Konga posetili su 12. juna 2017. godine Vrhovni kasacioni sud.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević upoznao je profesore i studente Pravnog fakulteta iz Hong Konga sa istorijom i razvojem pravosudnog sistema u Srbiji, organizacijom i nadležnostima sudova danas i ulogom Vrhovnog kasacionog suda u procesu evropskih integracija.