Proslava Dana crnogorskog sudstva

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda sudija Janko Lazarević učestvovao je na proslavi Dana crnogorskog sudstva – Sudijski dani 2016, koja je održana od 28. do 30. oktobra 2016. godine u Budvi.

Teme ovogodišnje proslave Dana crnogorskog sudstva bile su: „Evropski put crnogorskog sudstva desetogodišnji izazovi, učinci i buduće obaveze“, „Izgradnja poverenja javnosti u pravosuđe, saradnja sa medijima, dobre prakse“, „Iskustva u implementaciji novih procesnih rešenja u krivičnom i parničnom postupku“ i „Prekršajni postupak, novine, pravne dileme“.

Proslavu Dana crnogorskog sudstva (29. oktobar), organizovali su Vrhovni sud Crne Gore i Udruženje sudija Crne Gore.