Proslava Dana crnogorskog sudstva

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, zamenik predsednika Radoslav Petrović i sudija Biljana Sinanović učestvovali su na proslavi Dana crnogorskog sudstva, koja je održana od 29. do 31. oktobra 2018. godine, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i Udruženja sudija.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević govorio je na Svečanoj akademiji, 29. oktobra na Cetinju.

Dan crnogorskog sudstva, ove godine proslavlja se u znaku dva velika jubileja – 220 godina od donošenja Zakonika Obščeg crnogorskog i brdskog i uspostave 29. oktobra 1798. godine Praviteljstva suda crnogorskog i brdskog, kao i 130 godina od usvajanja Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru.