Radionica posvećena pitanjima ujednačavanja sudske prakse

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, organizovao je 21. decembra 2015. godine u Beogradu, drugu radionicu posvećenu pitanjima ujednačavanja sudske prakse za sudijske pomoćnike viših sudova.

Otvarajući radionicu, predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, je rekao da se moraju razviti efikasni mehanizmi kojima se prevazilaze ili uklanjaju ozbiljne nedoslednosti u sudskoj praksi različitih sudova, da bi se obezbedila dugoročna dosledna primena zakona. Govoreći o sudijskim pomoćnicima u procesu ujednačavanja sudske prakse, predsednik Milojević, je naglasio značaj uloge sudijskih pomoćnika u tom procesu, istakavši da „je rad sudijskih pomoćnika neopravdano zapostavljen, nedovoljno cenjen i neadekvatno nagrađen.“

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda, sudija Snežana Andrejević, upoznala je sudijske pomoćnike sa novinama u normativnom okviru u porocesu ujednačavanja sudske prakse. Zamenik predsednika Odeljenja sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda, sudija Vesna Popović i rukovodilac evidencije sudske prakse Krivičnog odeljenja, sudija Vesko Krstajić, predstavili su organizaciju i rad evidencije sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda po materijama.

Druga radionica posvećena pitanjima ujednačavanja sudske prakse za sudijske pomoćnike, predstavlja nastavak procesa započetog 18. i 19. juna 2015. godine na Staroj planini, kada je održana radinica za sudijske pomoćnike i savetnike Vrhovnog kasacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda, Privrednog apelacionog suda, Upravnog suda i apelacionih sudova.