Radoslav Petrović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Radoslav Petrović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Rođen je 1955. godine u Družetićima. Diplomirao je na Pravnom fakultetu 1980. godine, a pravosudni ispit položio 1983. godine.

Od 1982. godine do 1984. godine, bio je  advokatski pripravnik. Od 1984. godine bio je sudija Opštinskog suda u Guči do 1986. godine, kada je izabran za sudiju Opštinskog suda u Čačku. Od 1993. godine do 2001. godine bio je advokat u Čačku. Od 2001. godine do 2009.  godine, bio je predsednik Okružnog suda u Čačku. Od 2010. godine do 2014. godine bio je sudija Apelacionog suda u Kragujevcu.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 15. januara 2015. godine.

Sudija je u krivičnoj materiji.