Reagovanje Vrhovnog kasacionog suda povodom netačnih tekstova pojedinih medija

Povodom tekstova objavljenih u dnevnim listovima Informer, Kurir, Politika, Večernje novosti, Srpski telegraf i Dnevnik, u četvrtak 5. marta 2020. godine, Vrhovni kasacioni sud, radi tačnog i objektivnog informisanja, obaveštava javnost o sledećem:

U tekstovima je u pomenutim dnevnim listovima netačno navedeno da je „Viši sud u Somboru preinačio zatvorsku kaznu u kaznu kućnog zatvora, po nalogu Vrhovnog kasacionog suda, da je odluka preinačena nakon što je branilac podneo zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom kasacionom sudu.“

Vrhovnom kasacionom sudu podnet je zahtev za zaštitu zakonitosti, 25. oktobra 2019. godine. Vrhovni kasacioni sud je odbio zahtev kao neosnovan 27. februara 2020. godine.

Podsećamo da, Vrhovni kasacioni sud stoji na raspolaganju svim medijima u težnji da se javnosti predstave sva saznanja iz delokruga rada suda.

Ovakvim i sličnim tekstovima se netačno i neprofesionalno izveštava, krše osnovni postulati novinarske etike, diskredituje i urušava ugled Vrhovnog kasacionog suda i uzbunjuje javnost.

Očekujemo da se, istinito i objektivno izveštava o radu Vrhovnog kasacionog suda.