Regionalna konferencija „Mere bezbednosti u krivičnom pravu – norme, sudska praksa i izvršenje“

Regionalna konferencija „Mere bezbednosti u krivičnom pravu – norme, sudska praksa i izvršenje“, održana je 2. juna 2017. godine u Beogradu, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je istakao da organizovanje konferencije „Mere bezbednosti u krivičnom pravu – norme, sudska praksa i izvršenje“ i objavljivanje istoimene publikacije doprinose boljem razumevanju te vrste krivične sankcije posebno u domenu njene sudske primene i ujednačavanju sudske prakse.

Konferencija je okupila pravnike i psihijatre iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Slovenije.

Na konferenciji je predstavljena publikacija „Mere bezbednosti u krivičnom pravu: norme, sudska praksa i izvršenje“ - zbornik radova stručnjaka za krivično pravo i psihijatara koji su uključeni u postupke u kojima se izriču mere bezbednosti i njihovu primenu, u izdanju Misije OEBS-a u Srbiji.