Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Prva obuka za predsednike osnovnih sudova u Republici Srbiji pod nazivom „Upravljanje sudovima i izrada programa rešavanja starih predmeta“, održana je 22. novembra 2016.

Delegacija Vrhovnog kasacionog suda, koju je predvodio predsednik Dragomir Milojević, boravila je u poseti Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, od 7. do 10. novembra 2016. godine.

Vrhovni kasacioni sud i Javnobeležnička komora, organizovali su uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, zajedničku konferenciju o poverenim poslovima i spornim pitanjima u javnobeležničkoj profesiji i dosadašnjoj sudskoj praksi, 4. novembra 2016. godine u Beogradu.

Konferencija povodom početka projekta „Komercijalna medijacija u Srbiji” na temu „Medijacija u privredi: dostignuća i izazovi“, održana je 28. oktobra 2016. godine u Beogradu.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije - “Sudijski dani - 2016“, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 9. do 12. oktobra 2016. godine u Vrnjačkoj Banji.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održava se od 9. do 12. oktobra 2016. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme savetovanja su: Pravosuđe danas, Zakoni i njihova primena i Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je na završnoj konferenciji USAID-ovog Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA), koja je održana 5. oktobra 2016. godine u Beogradu.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda, na sednici održanoj 14. septembra 2016. godine, donela je Pravilnik o dodeli nagrada i priznanja sudovima.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovao je na Konferenciji vrhovnih sudova država članica Evropske unije i država kandidata za EU, koja je održana od 19. do 22. septembra 2016. godine na Cetinju u Crnoj Gori.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, sastao se sa ambasadorom SAD  u Srbiji NJ.E. Kajlom Skatom (Kyle Randolph Scott), 14. septembra 2016.  godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Pages