Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević,  primio je danas Romanu Švajger, šefa Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS-a u Srbiji, sa saradnicima.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, primio je danas Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, gospođu Navanetem Pilaj, sa saradnicima.

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, primio je danas predstavnike Američke ambasade u Beogradu, koju su činili, Glavni pravni savetnik Ministarstva pravde SAD, David Luis i savetnik za borbu protiv korupcije Ministarstva pravde SAD, Analu Tirol.

S A O P Š T E NJ E

Gostujući u jutarnjem programu RTS-a 22. 03. 2013. godine potpredsednica Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović je izjavila: „da nije dobro da SNS smatra da bi njihovi ljudi trebalo da vode sve tri grane vlasti – zakonodavnu, izvršnu i sudsku.“

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Broj: Su  I – 7  12/13
19.03.2013. godine
B e o g r a d

Izvod iz zapisnika sa zajedničke sednice Građanskog i Krivičnog odeljenja

Vrhovnog kasacionog suda, od 19.03.2013.godine

SAOPŠTENJE

S A O P Š T E NJ E

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 11. marta 2013. godine, većinom glasova prisutnih sudija, predložila je za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Nikolu Stanojevića, sudiju Vrhovnog suda Srbije u penziji.

S A O P Š T E NJ E

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 21.02.2013. godine postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

S A O P Š T E NJ E

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 21.02.2013. godine postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Službeno
30. 12. 2010. godine
B e o g r a d

S A O P Š T E NJ E

OPŠTE SEDNICE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Pages