Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Jan
27
2014

Vrhovni kasacioni sud i USAID predstavili Nacionalni plan za smanjenje broja starih predmeta predsednicima svih sudova u zemlji.

Dva saopštenja sa Opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda od 23.01.2014. godine.

S A O P Š T E NJ E
OPŠTE SEDNICE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA 
 

Povodom učestalih napada na sudove od strane predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti i istupanja preko sredstava javnog informisanja kojima se daju i nepotpune i netačne informacije o radu sudova,

Povodom učestalih napada na sudove od strane predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti i istupanja preko sredstava javnog informisanja kojima se daju i nepotpune i netačne informacije o radu sudova,

Sudija i vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, izabran je za predsednika Vrhovnog kasacionog suda 31. oktobra 2013. godine na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije 2013. godine.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda, na sednici održanoj 27.08.2013. godine, jednoglasno je podržala Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 16.07.2013. godine da se sudija Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević bira za predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević,  primio je danas Romanu Švajger, šefa Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS-a u Srbiji, sa saradnicima.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, primio je danas Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, gospođu Navanetem Pilaj, sa saradnicima.

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, primio je danas predstavnike Američke ambasade u Beogradu, koju su činili, Glavni pravni savetnik Ministarstva pravde SAD, David Luis i savetnik za borbu protiv korupcije Ministarstva pravde SAD, Analu Tirol.

S A O P Š T E NJ E

Gostujući u jutarnjem programu RTS-a 22. 03. 2013. godine potpredsednica Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović je izjavila: „da nije dobro da SNS smatra da bi njihovi ljudi trebalo da vode sve tri grane vlasti – zakonodavnu, izvršnu i sudsku.“

Pages