Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Broj: Su  I – 7  12/13
19.03.2013. godine
B e o g r a d

Izvod iz zapisnika sa zajedničke sednice Građanskog i Krivičnog odeljenja

Vrhovnog kasacionog suda, od 19.03.2013.godine

SAOPŠTENJE

S A O P Š T E NJ E

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 11. marta 2013. godine, većinom glasova prisutnih sudija, predložila je za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Nikolu Stanojevića, sudiju Vrhovnog suda Srbije u penziji.

S A O P Š T E NJ E

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 21.02.2013. godine postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

S A O P Š T E NJ E

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 21.02.2013. godine postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Službeno
30. 12. 2010. godine
B e o g r a d

S A O P Š T E NJ E

OPŠTE SEDNICE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda razmotrila je Izveštaj o radu sudova za 2011. godinu i usvojila zaključke iz Izveštaja.

Izveštaj o radu sudova za 2011. godinu pokazuje da su sudovi u Republici Srbiji postigli bolje rezultate nego u 2010. godini. 

S A O P Š T E NJ E O SASTANKU ODRŽANOM U APELACIONOM SUDU U KRAGUJEVCU

Pages