Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Vrhovni kasacioni sud na Opštoj sednici održanoj 8. i 9. februara 2018. godine razmotrio je radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na sudove i jednoglasno zaključio:

Vrhovni kasacioni sud je, na Opštoj sednici održanoj 8. i 9. februara 2018. godine, izvršio analizu Radnog teksta Amandmana I-XIII Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije, koji mu je dostavilo ovo ministarstvo radi davanja mišljenja o predloženim amandmanima.

Tradicionalni sudijski seminar povodom otvaranja sudske godine Evropskog suda za ljudska prava, održan je 26. januara 2018. godine u Strazburu, na temu „Autoritet pravosuđa“.

Sve sudije Vrhovnog kasacionog suda najoštrije su osudile izjavu Miloša Vučevića potpredsednika Srpske napredne stranke: ''Da sudije u Srbiji ne sude po zakonu, da ne služe narodu već lopovima i tajkunima'', na zajedničkoj sednici održanoj 28. decembra 2017. godine.

Konferencija povodom završetka USAID projekta „Jačanje kapaciteta Pravosudne akademije“, održana je 13. decembra 2017. godine u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević obratio se u uvodnom delu konferencije.  

Konferncija „Razumevanje Evropske konvencije o ljudskim pravima i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava radi bolje zaštite ljudskih prava na nacionalnom nivou“, održana je 12. decembra 2017.

Konferencija „Efikasnost pravosuđa – stari izazovi, nova rešenja“ održana je 1. decembra 2017. godine u Beogradu, kao završni događaj projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji finansira Evropska unija.

Svodna konferencija „Izazovi u primeni ZIO“, održana je 24. novembra 2017. godine u Beogradu, u cilju doprinosa efektivnoj i ujednačenoj primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju, nakon pet održanih okruglih stolova u toku 2017. godine.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predsednici odeljenja, rukovodioci evidencija sudske prakse i njihovi zamenici i sudije Građanskog odeljenja posetili su Sud Evropske Unije, sa sedištem u Luksemburgu, od 19. do 21. novembra 2017. godine.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa Nilsom Melcerom, specijalnim izvestiocem Saveta za ljudska prava UN za torturu i druge okrutne, nehumane i ponižavajuće postupke ili kažnjavanja, 16. novembra 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Pages