Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda, na sednici održanoj 20. decembra 2016. godine, donela je Pravilnik o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama.

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda Snežana Andrejević, predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Ljubica Milutinović i predsednik Građanskog odeljenja Predrag Trifunović učestvuju na 29.

Delegacija najviših sudova iz Srbije, koju je predvodio predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, boravila je od 6. do 7. decembra 2016. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i zamenik predsednika Snežana Andrejević, učestvovali su na seminaru na visokom nivou „Međunarodna sudska praksa u oblasti bioetike: saznanja i predviđanja“, koji je održan 5. decembra 2016.

Vrhovni kasacioni sud u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Kancelarijom Saveta Evrope, organizovao je 29. novembra 2016. godine u Palati Srbija u Beogradu, konferenciju „U susret izmenama Ustava: ustavni položaj sudstva“.

Prva obuka za predsednike osnovnih sudova u Republici Srbiji pod nazivom „Upravljanje sudovima i izrada programa rešavanja starih predmeta“, održana je 22. novembra 2016.

Delegacija Vrhovnog kasacionog suda, koju je predvodio predsednik Dragomir Milojević, boravila je u poseti Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, od 7. do 10. novembra 2016. godine.

Vrhovni kasacioni sud i Javnobeležnička komora, organizovali su uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, zajedničku konferenciju o poverenim poslovima i spornim pitanjima u javnobeležničkoj profesiji i dosadašnjoj sudskoj praksi, 4. novembra 2016. godine u Beogradu.

Konferencija povodom početka projekta „Komercijalna medijacija u Srbiji” na temu „Medijacija u privredi: dostignuća i izazovi“, održana je 28. oktobra 2016. godine u Beogradu.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije - “Sudijski dani - 2016“, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 9. do 12. oktobra 2016. godine u Vrnjačkoj Banji.

Pages