Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Konferencija povodom završetka USAID projekta „Jačanje kapaciteta Pravosudne akademije“, održana je 13. decembra 2017. godine u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević obratio se u uvodnom delu konferencije.  

Konferncija „Razumevanje Evropske konvencije o ljudskim pravima i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava radi bolje zaštite ljudskih prava na nacionalnom nivou“, održana je 12. decembra 2017.

Konferencija „Efikasnost pravosuđa – stari izazovi, nova rešenja“ održana je 1. decembra 2017. godine u Beogradu, kao završni događaj projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji finansira Evropska unija.

Svodna konferencija „Izazovi u primeni ZIO“, održana je 24. novembra 2017. godine u Beogradu, u cilju doprinosa efektivnoj i ujednačenoj primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju, nakon pet održanih okruglih stolova u toku 2017. godine.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predsednici odeljenja, rukovodioci evidencija sudske prakse i njihovi zamenici i sudije Građanskog odeljenja posetili su Sud Evropske Unije, sa sedištem u Luksemburgu, od 19. do 21. novembra 2017. godine.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa Nilsom Melcerom, specijalnim izvestiocem Saveta za ljudska prava UN za torturu i druge okrutne, nehumane i ponižavajuće postupke ili kažnjavanja, 16. novembra 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević održao je 14. novembra 2017. godine u Vrhovnonom kasacionom sudu, sastanak sa predsednicima Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu.

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda sudija Janko Lazarević sastao se 1. novembra 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu sa predsednikom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Karmelom Ađiusom (Carmel Agius).

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani 2017“, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 5. do 7. oktobra 2017. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme Savetovanja bile su: Pravosuđe danas, Zakoni i njihova primena i Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održava se od 5. do 7. oktobra 2017. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme Savetovanja su: Pravosuđe danas, Zakoni i njihova primena i Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.

Pages