Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održava se od 9. do 12. oktobra 2016. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme savetovanja su: Pravosuđe danas, Zakoni i njihova primena i Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je na završnoj konferenciji USAID-ovog Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA), koja je održana 5. oktobra 2016. godine u Beogradu.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda, na sednici održanoj 14. septembra 2016. godine, donela je Pravilnik o dodeli nagrada i priznanja sudovima.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovao je na Konferenciji vrhovnih sudova država članica Evropske unije i država kandidata za EU, koja je održana od 19. do 22. septembra 2016. godine na Cetinju u Crnoj Gori.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, sastao se sa ambasadorom SAD  u Srbiji NJ.E. Kajlom Skatom (Kyle Randolph Scott), 14. septembra 2016.  godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Međunarodni forum “Dijalog sudova – instrument za usklađivanje sudske prakse”, održan je od 21. do 23. juna 2016. godine u Srajevu. Na forumu je učestvovala predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Vrhovnog kasacionog suda, sudija Ljubica Milutinović.

VI Konferencija predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope, čiji je domaćin Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije, održava se od 20. do 22. juna 2016. godine u Beogradu.

Konferenciju je otvorio predsednik Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije Dragomir Milojević.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovao je na regionalnoj konferenciji „Pravni lekovi u krivičnom postupku-krivična zakonodavstva u regionu i iskustva u njihovoj primeni“, koja je održana 10. juna 2016. godine u Beogradu, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji.

Predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Vrhovnog kasacionog suda, sudija Ljubica Milutinović, učestvovala je na sastanaku povodom uspostavljanja mreže udruženja medijatora - posrednika u rešavanju sporova Jugoistočne Evrope, koji je održan od 6. do 8. juna 2016.

Delegacija Vrhovnog kasacionog suda, boravila je u Beču od 24. do 26. maja 2016. godine, u poseti Ministarstvu pravde i Vrhovnom sudu Austrije, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji.

Pages