Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je na međunarodnoj konferenciji „Organizacija i nadležnost upravnog sudstva“, 21. septembra 2017. godine u Beogradu.

Vrhovni kasacioni sud u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope, 29. avgusta 2017. godine u Palati Srbija u Beogradu, organizovao je sastanak predsednika i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova u Srbiji.

Regionalni okrugli sto „Odeljenja sudske prakse i drugi modeli za ujednačavanje sudske prakse“ održan je 26. juna 2017. godine u Beogradu, u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Pravosudnom akademijom.

Delegacija Vrhovnog suda Republike Hrvatske boravila je od 12. do 15. juna 2017. godine u službenoj poseti Vrhovnom kasacionom sudu Republike Srbije.

Konferencija predsednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope održana je od 4. do 7. juna 2017. godine u Budimpešti, u organizaciji Vrhovnog suda Mađarske i CEELI Instituta.

Regionalna konferencija „Mere bezbednosti u krivičnom pravu – norme, sudska praksa i izvršenje“, održana je 2. juna 2017. godine u Beogradu, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa predstavnicima delegacije Odbora za ustavna pitanja Evropskog parlamenta, koju je predvodio predsednik Odbora Đerđ Šepflin, 23. maja 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa Delegacijom tužilaca Republike Mađarske, 28. marta 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu. Sastanku je prisustvovao i NJ.E. Ambasador Mađarske u Srbiji Atila Pinter (Attila Pinter).

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević predstavio je Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti u 2016. godini, 17. marta 2017. godine u Palati Srbija u Beogradu, na sastanku sa predsednicima svih sudova u Srbiji.

Svečana konferencija „Pravosuđe u tranziciji na putu evropskih integracija: Izazovi i prilike za delotvornu zaštitu ljudskih prava“, održana je 10. marta 2017. godine u Beogradu.

Pages