Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa Delegacijom tužilaca Republike Mađarske, 28. marta 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu. Sastanku je prisustvovao i NJ.E. Ambasador Mađarske u Srbiji Atila Pinter (Attila Pinter).

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević predstavio je Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti u 2016. godini, 17. marta 2017. godine u Palati Srbija u Beogradu, na sastanku sa predsednicima svih sudova u Srbiji.

Svečana konferencija „Pravosuđe u tranziciji na putu evropskih integracija: Izazovi i prilike za delotvornu zaštitu ljudskih prava“, održana je 10. marta 2017. godine u Beogradu.

Na svečanoj Opštoj sednici, održanoj 26. januara 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, stupile su na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda, sudije Katarina Manojlović-Andrić i Dragiša Slijepčević.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i zamenik predsednika Snežana Andrejević, posetili su 10. januara 2017. godine,  Prvi osnovni sud u Beogradu.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda, na sednici održanoj 20. decembra 2016. godine, donela je Pravilnik o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama.

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda Snežana Andrejević, predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Ljubica Milutinović i predsednik Građanskog odeljenja Predrag Trifunović učestvuju na 29.

Delegacija najviših sudova iz Srbije, koju je predvodio predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, boravila je od 6. do 7. decembra 2016. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i zamenik predsednika Snežana Andrejević, učestvovali su na seminaru na visokom nivou „Međunarodna sudska praksa u oblasti bioetike: saznanja i predviđanja“, koji je održan 5. decembra 2016.

Vrhovni kasacioni sud u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Kancelarijom Saveta Evrope, organizovao je 29. novembra 2016. godine u Palati Srbija u Beogradu, konferenciju „U susret izmenama Ustava: ustavni položaj sudstva“.

Pages